Junts proposa crear un viver d’empreses per fomentar una nova economia a Sant Feliu

Sant Feliu de Guíxols compta amb una situació geogràfica privilegiada i té valuosos actius patrimonials i arquitectònics però les dades macroeconòmiques indiquen que la seva població no està vivint al nivell que podria esperar-se ja que la renda mitjana per declarant a Sant Feliu està entorn als 26.000 euros bruts anuals que es situa sostingudament un 8% per sota de la mitjana de Girona i un 18% per sota de la mitjana de Catalunya.

El 90 % de les empreses de Sant Feliu de Guíxols son del sector serveis, comerç i restauració, el sector hoteler representa només el 3% i la indústria el 7%. Per tant, si volem dotar la nostra economia de més valor afegit, cal que ho revertim en favor d’empreses que aportin més valor, dels sectors industrials, i més empreses tecnològiques.

Creiem que les administracions han de fer de motors d’aquestes iniciatives i l’ajuntament hi ha de tenir un paper protagonista: creant les condicions per tal d’impulsar aquests sectors que permeten generar llocs de treball de qualitat i així desestacionalitzar i diversificar l’economia de Sant Feliu de Guíxols amb noves feines que podrien estar relacionades amb les Noves tecnologies, la indústria 4.0 o afavorint la creació, per exemple, d’un Hub d’empreses dedicades a la recerca marina o la nàutica.

Per caminar en aquesta línia, desde Junts vàrem presentar durant el passat ple d’octubre una moció per a la creació d’un viver d’empreses annex al futur espai polivalent que es projecta a la zona nord de Sant Feliu, on també s’hi podrien programar fires sectorials, congressos i exposicions per part de les empreses que s’instal.lin al viver. A la proposta demanàvem que mentre no estigués a punt aquest nou equipament, l’ajuntament habilités algun espai de coworking per acollir les persones que ho necessitin, ja que el mateix govern ha tancat el coworking que hi havia en funcionament.

Aquesta proposta forma part del programa de Junts per tal de generar les condicions per fomentar més oportunitats perquè les ganxones i els ganxons puguin preparar-se, estudiar, treballar i que puguin crear aquí els seus projectes de futur sense haver de marxar diàriament a poblacions veïnes.

La proposta de Junts va ser votada a favor per tots els regidors de l’oposició i en contra per tots els regidors del govern que va argumentar la seva decisió indicant que “volien parar per reflexionar sobre aquesta qüestió i impulsar un nou pla sobre aquesta matèria” i que “Junts no marcarà l’agenda al govern”.

Son arguments que considerem es basen més en la incapacitat manifesta del govern ja que fa més de 8 anys que governa i ha tingut el temps suficient per demostrar quina és la seva política real envers l’economia per Sant Feliu i la seva gent.