Programa electoral

L’administració pública està al servei del ciutadà, i com a tal, cal que es reflecteixin els valors d’una societat del segle XXI. Així doncs, l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols hauria de voler convertir-se en una administració deliberativa.

Per una banda, apostar pel treball en xarxa dins l’ajuntament, és a dir, fomentar la comunicació interna per tal d’entendre de manera transversal els projectes de ciutat, doncs cal tenir una visió holística perquè com a ciutadans ens afecta de manera més directe o indirecte tot allò que sigui un servei públic a la nostra ciutat. D’altra banda, impulsar la participació ciutadana en els projectes estratègics de ciutat. No obstant això, primer cal fer pedagogia per tal d’incentivar una cultura participativa real en vers el bé públic i acabar empoderant el ciutadà en la presa de decisions d’allò que els afecta en el seu dia a dia.

Per tal d’aconseguir aquesta transformació, apostarem per incentivar la millora dels canals de comunicació directa entre els càrrecs electes de l’ajuntament i el ciutadà, així com l’impuls de diferents òrgans consultius sectorials per tal de treballar de la mà amb ells pel desenvolupament dels projectes de ciutat.

Els nostres 10 compromisos

1 Aconseguirem l’excel·lència en gestió de deixalles i de neteja viària.

2 Actuarem per crear nous aparcaments per ajudar a dinamitzar el comerç local.

3 Apostarem per reformar la façana marítima, preservant els elements identitaris de la ciutat.

4 Fomentarem l’educació en valors i recuperarem la voluntat de construcció del nou institut.

5 Treballarem per augmentar el sentiment de pertinença cap al patrimoni cultural.

6 Impulsarem una nova zona per a serveis socials, així com l’ampliació de l’Asil Suris.

7 Potenciarem l’entorn natural creant la reserva marina i un centre de trail-running.

8 Promourem la creació d’un viver d’empreses, per fomentar l’emprenedoria.

9 Obrirem la participació ciutadana en els projectes estratègics del municipi.

1o Ens comprometem inequívocament amb el mandat de l’1-O, per tal de fer efectiva la República Catalana.