Intervenció de la portaveu de Junts per Catalunya, Cristina Vicens:

“Passaré a justificar els motius pels quals el nostre vot serà favorable doncs creiem que aquest és un dels projectes de ciutat més importants, no obstant interpel·lem directament al govern en relació a la voluntat política de fomentar qüestions com la rendició de comptes, la pedagogia i la comunicació.

Valorem positivament la implementació de les 5 fraccions a totes les zones. Voldríem saber si el govern té la intenció d’escoltar el veïnat abans de decidir les ubicacions dels contenidors, sinó fos així, proposaríem que és fes.

Considerem una oportunitat la implementació d’un bon pla de recursos humans. És una dada objectiva que la motivació va relacionada directament amb la productivitat, per tant confiem en poder observar bons resultats a mig termini.

Veiem favorable l’increment de personal per millorar el servei de l’escombrat manual en zones residencials per la grandària de la zona, i perquè hem de tenir en compte que malgrat som ciutat turística, la majoria dels ciutadans viuen en aquestes zones, i ha vingut essent un greuge comparatiu pagar impostos i que no hi hagi un retorn positiu en relació a la qualitat d’aquest servei.

Valorem l’aplicació de la nova llei 424 de control intern a l’administració pública. Per a un servei públic que l’ajuntament externalitza és bàsic poder fer un seguiment exhaustiu de la seva execució, per tant creiem que tots els criteris esmentats són objectivament avaluables gràcies a la informació detallada de la proposta tècnica presentada.

D’altra banda, interpel·lem al govern a tenir predisposició a facilitar el seguiment de l’execució als membres de l’oposició de manera periòdica.

Valorant accions no previstes en la redacció del plec, ens han informat els serveis tècnics que es valora demanar una subvenció Feder per implementar la innovació tecnològica en els contenidors, amb l’objectiu de millorar la gestió de residus a la recollida selectiva. Creiem que cal treballar per aconseguir aquest finançament perquè seria una oportunitat  per anar  conscienciant  en la sensibilitat ambiental a tota la ciutadania, així com poder fer de manera progressiva una transició cap al futur. La nostra pregunta seria com es preveu demanar i amb quina previsió es treballa per a la seva obtenció?

També considerem que cal implementar una campanya de sensibilització amb l’objectiu de comunicar adequadament del desplegament del contracte i fer pedagogia per  corresponsabilitzar als nostres conciutadans. Es preveu una dotació pressupostària?

Moltes gràcies”.